Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr42: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: trafalgar

Player Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:trafalgar
Φυλή:SOL
Πόντοι:4,924,328
Χωριά:494
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,968
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:625 (+588-37)
Ημέρα εγγραφής :07th September 2016
Καλύτερη κατάταξη:214th June 2017
Περισσότεροι βαθμοί:4,921,36919th August 2017
Περισσότερα χωριά:49427th July 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (51,111,107 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (37,808,610 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (11,882,970 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR56 GR33
Player's past worlds: GR59 GR58 GR57 GR55 GR54 More
Θεάσεις προφίλ:1,000


2024-04-14 20:10:15 EEST

Privacy policy - Cookie options