Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr42: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Sub Idem SOL

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Sub Idem SOL
Created:2016-09-07 17:05:13
Μέλη:24Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:66,528,857
Χωριά:6,683
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,955
Αλλαγές φυλών:758
Κατακτήσεις:11205 (+10413-792)
Καλύτερη κατάταξη:109th September 2016
Περισσότεροι βαθμοί:73,810,62812th August 2017
Περισσότερα χωριά:7,42428th July 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (620,913,157 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (446,590,829 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (131,398,790 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:9,638


2024-04-14 21:13:35 EEST

Privacy policy - Cookie options