Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr44: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Boxeur des Rules

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Boxeur des Rules
Created:2016-12-15 18:04:32
Μέλη:30Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:46,534,574
Χωριά:5,262
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,660
Αλλαγές φυλών:140
Κατακτήσεις:6230 (+6035-195)
Καλύτερη κατάταξη:125th December 2016
Περισσότεροι βαθμοί:46,530,57104th August 2017
Περισσότερα χωριά:5,26211th July 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (293,709,367 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (172,702,552 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (80,467,974 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:3,165


2024-04-14 20:16:04 EEST

Privacy policy - Cookie options