Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr47: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: aggelosdelta

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:aggelosdelta
Φυλή:DAB
Πόντοι:6,781,374
Χωριά:694
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,771
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:840 (+816-24)
Ημέρα εγγραφής :28th May 2017
Καλύτερη κατάταξη:118th October 2018
Περισσότεροι βαθμοί:6,800,71222nd October 2018
Περισσότερα χωριά:69619th October 2018
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (122,176,767 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (43,934,767 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:9. (28,524,929 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR87 GR84 GR83 GR81 GR79 GR78 GR76 GR74 GR73 GR62 GR52 GR48 GR46 GR41 GR38 GR37 GR35 GR27 GR25 GR20 GR18 GR10 GRP6
Player's past worlds: GR86 GR85 GR82 GR80 GR77 More
Θεάσεις προφίλ:2,263


2024-04-14 19:21:40 EEST

Privacy policy - Cookie options