Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr48: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Trq-Ducks

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Trq-Ducks
Created:2018-03-04 20:05:21
Μέλη:40Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:47,360,241
Χωριά:6,301
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,486
Αλλαγές φυλών:74
Κατακτήσεις:2101 (+2063-38)
Καλύτερη κατάταξη:105th March 2018
Περισσότεροι βαθμοί:47,285,00026th March 2018
Περισσότερα χωριά:6,29026th March 2018
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (894,935,765 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (302,264,567 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (400,832,406 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,759


2024-04-14 05:08:47 EEST

Privacy policy - Cookie options