Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr48: Units

Μονάδα Πληθυσμός Ταχύτητα Επίθεση Άμυνα Αμυντικό Ιππικό Αμυντικοί τοξότες Μεταφέρει Χρόνος κατασκευής βάσης
Δορατοφόρος 1 18 10 15 45 20 25 637.5
Ξιφομάχος 1 22 25 50 15 40 15 937.5
Τσεκουρομάχος 1 18 40 10 5 10 10 825
Τοξότης 1 18 15 50 40 5 10 1125
Ανιχνευτής 2 9 0 2 1 2 0 562.5
Ελαφρύ Ιππικό 4 10 130 30 40 30 80 1125
Έφιππος τοξότης 5 10 120 40 30 50 50 1687.5
Βαρύ Ιππικό 6 11 150 200 80 180 50 2250
Πολιορκητικός κριός 5 30 2 20 50 20 0 3000
Καταπέλτης 8 30 100 100 50 100 0 4500
Ιππότης (Paladin) 10 10 150 250 400 150 100 13500
Αριστοκράτης 100 35 30 100 50 100 0 11250
Militia 0 0.017 0 15 45 25 0 1

2024-04-14 05:10:17 EEST

Privacy policy - Cookie options