Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr49: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: ANAKONTA

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:ANAKONTA
Φυλή:ΜΑΟΜΑΟ
Πόντοι:3,263,798
Χωριά:331
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,860
Αλλαγές φυλών:1
Κατακτήσεις:412 (+386-26)
Ημέρα εγγραφής :18th September 2017
Καλύτερη κατάταξη:223rd February 2018
Περισσότεροι βαθμοί:3,263,79812th April 2018
Περισσότερα χωριά:33112th April 2018
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (33,807,589 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (22,072,091 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (10,301,172 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR45 GR24 GR22 GRP2
Player's past worlds: GR88 GR82 GR75 GR74 GR73 More
Θεάσεις προφίλ:2,211


2024-04-14 21:16:23 EEST

Privacy policy - Cookie options