Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr49: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ΜΑΟMΑΟ

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:ΜΑΟMΑΟ
Created:2017-09-23 13:05:19
Μέλη:34Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:4,882,977
Χωριά:592
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,410
Αλλαγές φυλών:350
Κατακτήσεις:1087 (+991-96)
Καλύτερη κατάταξη:312th February 2018
Περισσότεροι βαθμοί:5,367,89929th March 2018
Περισσότερα χωριά:70316th March 2018
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (18,433,512 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (12,104,833 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (3,928,758 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:2,100


2024-04-20 17:26:49 EEST

Privacy policy - Cookie options