Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 5: Rankings

Φυλή Μέλη Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
MOD 38 1 13,711,550,648 1 7,500,474,478 1 6,211,076,170
MOD 4 22 2 5,560,083,832 2 2,508,979,069 2 3,051,104,763
300 16 3 3,471,448,258 3 1,252,767,471 3 2,218,680,787
L.T.E. 10 4 1,956,163,932 4 702,833,443 4 1,253,330,489
MOD2 8 5 169,264,344 5 120,862,210 7 48,402,134
-ΠΑΠ- 3 6 137,845,370 6 37,254,011 5 100,591,359
τπλι 1 7 102,687,354 8 23,076,712 6 79,610,642
CR 1 8 80,012,728 7 31,937,855 8 48,074,873
k.e.a 4 9 66,900,432 9 21,020,340 9 45,880,092
ΕΛ 2 10 18,106,413 11 2,268,213 10 15,838,200
ARM 9 1 11 17,942,698 10 4,195,127 11 13,747,571
CCPS/A 1 12 12,666,478 12 1,273,311 12 11,393,167
300/Β 1 13 5,062,917 13 888,622 13 4,174,295
ABA 1 14 4,469,632 14 603,779 14 3,865,853
Σ.Α.Ρ. 1 15 1,461,220 15 195,868 15 1,265,352
Druids 1 16 470,936 16 476 16 470,460
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-20 17:17:54 EEST

Privacy policy - Cookie options