Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr51: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Zen Master

Player Graph


Κατάταξη:240.
Όνομα:Zen Master
Φυλή:ΖΕΝ
Πόντοι:26
Χωριά:1
Μέσος όρος πόντων χωριών:26
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:54 (+27-27)
Ημέρα εγγραφής :17th January 2018
Καλύτερη κατάταξη:4219th April 2018
Περισσότεροι βαθμοί:204,83129th May 2018
Περισσότερα χωριά:2423rd April 2018
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:15. (9,046,721 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:74. (521,412 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (6,624,902 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR56 GR50 GR49 GR38
Player's past worlds: GR59 GR54 GR52 GR47 GR39 More
Θεάσεις προφίλ:734


2020-04-04 08:08:44 EEST