Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr51: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Φυγας (κατακτήσεις)

Τύπος Old player New player Παλιά φυλή Νέα φυλή Κατώτατοι/Ανώτατοι πόντοι Date range  
/

[όλα] 0
  Χωριό Πόντοι Παλιός ιδιοκτήτης Καινούργιος ιδιοκτήτης Ημέρα/Ώρα
[όλα] 0

2020-06-05 11:51:00 EEST