Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr52: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: xxxThe Ripperxxx

Player Graph


Κατάταξη:560.
Όνομα:xxxThe Ripperxxx
Φυλή:Καμμία
Πόντοι:1,477
Χωριά:1
Μέσος όρος πόντων χωριών:1,477
Αλλαγές φυλών:9
Κατακτήσεις:18 (+9-9)
Ημέρα εγγραφής :14th March 2018
Καλύτερη κατάταξη:8407th April 2018
Περισσότεροι βαθμοί:20,28715th May 2018
Περισσότερα χωριά:615th May 2018
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:78. (571,409 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:200. (41,202 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:44. (399,503 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR64 GR63 GR62 GR58 GR54 GR49 GR48 GR38 GRP2
Player's past worlds: GR61 GR60 GR59 GR57 GR56 More
Θεάσεις προφίλ:360


2020-04-04 09:19:00 EEST