Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr52: Rankings

Φυλή Μέλη Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
PRAXIS 35 1 63,597,472 1 45,680,965 1 14,611,550
ΤΧΤ 28 2 19,504,248 3 3,733,373 2 12,541,283
PRΑXIS 32 3 10,539,521 2 7,483,614 6 2,059,808
ΑΔΗΣ 30 4 5,474,242 4 3,649,409 13 1,230,221
GA 28 5 4,976,272 9 1,400,973 4 3,251,415
ΤΧΤ3 16 6 4,550,222 14 509,568 3 3,654,376
PERU 14 7 4,204,261 5 2,991,961 18 745,129
SMS 23 8 4,180,031 6 2,334,407 8 1,417,871
A.A.A 20 9 3,856,432 10 895,331 5 2,115,952
ΧΙΟΝΙ 16 10 3,672,507 8 1,588,741 9 1,393,267
WARS 29 11 3,632,998 7 1,779,347 7 1,434,991
PRT 27 12 2,468,607 12 701,119 17 941,442
PINK 31 13 2,445,060 11 848,514 11 1,312,715
BIRDS 4 14 2,129,176 20 112,769 12 1,281,515
GF 22 15 2,126,847 13 642,132 10 1,312,973
ffo 11 16 1,606,304 15 339,170 16 1,015,359
ΑΡΗΣ 22 17 1,598,006 17 175,915 14 1,132,502
Mine 25 18 1,396,258 16 183,886 15 1,045,076
CYP 8 19 832,424 18 160,695 19 622,447
Prem. 21 20 694,282 22 102,968 20 575,217
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 20:18:12 EEST

Privacy policy - Cookie options