Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 55: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Kiss me.

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:Kiss me.
First seen:2018-09-14 02:04:57
Last seen:2018-11-06 01:05:14
Αλλαγές φυλών:6
Κατακτήσεις:1 (+0-1)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:27102nd November 2018
Περισσότεροι βαθμοί:3,76303rd November 2018
Περισσότερα χωριά:114th September 2018
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR23
Player's past worlds: GR60 GR59 GR55 GR54 GR48 More
Θεάσεις προφίλ:335


2020-06-05 11:40:41 EEST