Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 55: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Σωκράτης Κόκκαλης

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:Σωκράτης Κόκκαλης
Φυλή:Sit+ΤD
Πόντοι:4,538,602
Χωριά:445
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,199
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:496 (+478-18)
Ημέρα εγγραφής :16th September 2018
Καλύτερη κατάταξη:420th August 2019
Περισσότεροι βαθμοί:4,538,71008th November 2019
Περισσότερα χωριά:44507th November 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:8. (19,595,846 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (15,067,054 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:35. (2,276,690 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR81 GR69 GR30
Player's past worlds: GR86 GR85 GR84 GR83 GR82 More
Θεάσεις προφίλ:776


2024-04-20 17:25:37 EEST

Privacy policy - Cookie options