Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 55: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Baba Voss

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:Baba Voss
First seen:2018-09-14 19:04:54
Last seen:2018-11-20 01:05:09
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:11 (+5-6)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:5911th October 2018
Περισσότεροι βαθμοί:27,10014th November 2018
Περισσότερα χωριά:613th November 2018
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR64 GR62 GR58 GR44 GRP4 GRP5
Player's past worlds: GR63 GR61 GR59 GR56 GR55 More
Θεάσεις προφίλ:129


2020-04-04 07:50:05 EEST