Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 55: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Wass Up

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:Wass Up
First seen:2018-09-13 16:04:50
Last seen:2019-04-07 04:04:28
Αλλαγές φυλών:13
Κατακτήσεις:160 (+84-76)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:1015th January 2019
Περισσότεροι βαθμοί:581,31905th February 2019
Περισσότερα χωριά:6604th February 2019
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR61 GR53 GR46 GR44 GR43 GR38 GR35
Player's past worlds: GR58 GR57 GR56 GR55 GR54 More
Θεάσεις προφίλ:225


2020-04-04 07:41:02 EEST