Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 55: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: kotsios1996

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:kotsios1996
First seen:2018-10-30 02:05:14
Last seen:2018-11-29 16:22:42
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:5 (+2-3)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:20721st November 2018
Περισσότεροι βαθμοί:8,49128th November 2018
Περισσότερα χωριά:320th November 2018
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR56 GR55 GRP3
Θεάσεις προφίλ:28


2020-06-05 13:11:12 EEST