Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 55: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: DonJim

Player Graph


Ο παίκτης δεν υπάρχει πια
Όνομα:DonJim
First seen:2018-09-13 21:04:54
Last seen:2018-11-30 22:04:03
Αλλαγές φυλών:13
Κατακτήσεις:39 (+21-18)
Ημέρα εγγραφής :Άγνωστο
Καλύτερη κατάταξη:914th September 2018
Περισσότεροι βαθμοί:87,78123rd November 2018
Περισσότερα χωριά:1323rd November 2018
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR60
Player's past worlds: GR63 GR62 GR61 GR59 GR58 More
Θεάσεις προφίλ:1,136


2020-04-04 07:30:36 EEST