Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 56: Attack planner

Ο προγραμματισμός των επιθέσεων σας επιτρέπει να διαλέξετε ένα χωριό στόχο και τα επιτιθέμενα χωριά. Τότε σας δίνει την ακριβή ώρα της αποστολής ώστε να οργανώσετε μία επίθεση.

Βήμα 1 από 3

Χωριό στόχος:
Επιτιθέμενος παίκτης:
Ημέρα άφιξης:
Ώρα άφιξης:

2020-08-12 04:40:09 EEST