Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 57: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: yiannnnos

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:yiannnnos
Φυλή:O.m.G
Πόντοι:3,771,286
Χωριά:361
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,447
Αλλαγές φυλών:9
Κατακτήσεις:534 (+489-45)
Ημέρα εγγραφής :08th January 2019
Καλύτερη κατάταξη:130th April 2019
Περισσότεροι βαθμοί:3,771,28631st August 2019
Περισσότερα χωριά:36227th August 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (45,634,540 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (31,851,499 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:11. (7,841,527 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR68 GR54 GR46 GR37
Player's past worlds: GR89 GR87 GR86 GR84 GR83 More
Θεάσεις προφίλ:1,855


2024-04-20 17:26:13 EEST

Privacy policy - Cookie options