Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 57: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: UF 94

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:UF 94
Φυλή:O.m.G
Πόντοι:2,951,943
Χωριά:255
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,576
Αλλαγές φυλών:10
Κατακτήσεις:388 (+338-50)
Ημέρα εγγραφής :14th January 2019
Καλύτερη κατάταξη:205th February 2019
Περισσότεροι βαθμοί:2,951,94331st August 2019
Περισσότερα χωριά:25526th August 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (29,008,196 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (13,855,108 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (13,486,595 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR78 GR27
Player's past worlds: GR89 GR88 GR86 GR84 GR83 More
Θεάσεις προφίλ:1,567


2024-04-20 15:47:13 EEST

Privacy policy - Cookie options