Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 57: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Θ.Ε.Α.

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:Θ.Ε.Α.
Created:2019-08-28 18:03:23
Μέλη:1Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:1,031,987
Χωριά:95
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,863
Αλλαγές φυλών:1
Κατακτήσεις:0 (+0-0)
Καλύτερη κατάταξη:429th August 2019
Περισσότεροι βαθμοί:1,031,98731st August 2019
Περισσότερα χωριά:9529th August 2019
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (12,937,053 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (3,131,232 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (9,620,213 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:406


2024-04-14 19:27:39 EEST

Privacy policy - Cookie options