Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 60: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 REC 49,869,331 49,869,331 40 1,246,733 4,588 10,870
2 REC 0 4,736,919 4,736,919 16 296,057 481 9,848
3 REC 2 4,628,919 4,628,919 19 243,627 488 9,485
4 UCΙV 702,733 702,733 6 117,122 69 10,185
5 A.οf.D 390,728 390,728 3 130,243 37 10,560
6 ONE 107,892 107,892 1 107,892 23 4,691
7 ΕΥΒΟΙΑ 48,069 48,069 20 2,403 21 2,289
8 ΕΥΒΟΙ2 24,535 24,535 10 2,454 8 3,067
9 PRMIUM 7,966 7,966 9 885 9 885
10 ~L.D~ 502 502 1 502 0 0
11 CN 458 458 1 458 1 458
12 ΜΑΓΚΑΣ 328 328 1 328 0 0
13 ΟΥΓΚ 304 304 2 152 1 304
14 ΑΡΗΣ 231 231 1 231 0 0
15 FRD 177 177 1 177 1 177
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-20 17:24:23 EEST

Privacy policy - Cookie options