Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 61: Village

Χωριό: Χωριό βαρβάρων

Όνομα:Χωριό βαρβάρων
Τοποθεσία:495|500
Ήπειρος:K54
Πόντοι:10,426
Ιδιοκτήτης:dim68
Φυλή ιδιοκτήτη :......
Τελευταία κατάκτηση:257 ημέρες πριν
Κατακτήσεις χωριών :2
Προφίλ:φιλοξενούμενος

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Πόντοι Αλλαγή Time Possible upgrades
2019-11-29 02:02 6945 -24 -
2019-11-29 07:03 6969 +24 5h Άγνωστο
2019-11-29 12:03 6979 +10 5h 2 possibilities
2019-11-29 14:03 6991 +12 2h 6 possibilities
2019-11-29 16:03 7006 +15 2h 8 possibilities
2019-11-29 19:03 7024 +18 3h Αγορά (14)
2019-11-29 22:03 7045 +21 3h 3 possibilities
2019-11-30 07:03 7096 +51 9h 2 possibilities
2019-11-30 11:03 7113 +17 4h 3 possibilities
2019-11-30 12:03 7116 +3 1h 23 possibilities
2019-11-30 13:03 7120 +4 1h 9 possibilities
2019-11-30 14:03 7125 +5 1h 21 possibilities
2019-11-30 18:03 7130 +5 4h Τοίχος (9)
2019-11-30 20:03 7137 +7 2h 4 possibilities
2019-11-30 22:03 7146 +9 2h 7 possibilities
2019-12-01 02:02 7172 +26 4h Αγορά (16)
2019-12-01 07:02 7203 +31 5h Αγορά (17)
2019-12-01 13:03 7240 +37 6h Αγορά (18)
2019-12-01 20:03 7284 +44 7h Αγορά (19)
2019-12-02 04:03 7337 +53 8h Αγορά (20)
2019-12-02 18:03 7535 +198 14h 4 possibilities
2019-12-03 17:03 7733 +198 23h 4 possibilities
2019-12-04 08:03 7848 +115 15h 5 possibilities
2019-12-04 22:03 7985 +137 14h 5 possibilities
2019-12-05 01:03 7994 +9 3h 5 possibilities
2019-12-05 03:04 8006 +12 2h 6 possibilities
2019-12-05 06:05 8021 +15 3h 7 possibilities
2019-12-05 09:03 8038 +17 3h 3 possibilities
2019-12-06 01:02 8203 +165 16h 5 possibilities
2019-12-06 10:03 8326 +123 9h Στρατώνας (22)
2019-12-07 06:03 8524 +198 20h 4 possibilities
2019-12-07 15:03 8671 +147 9h Στρατώνας (23)
2019-12-08 02:03 8848 +177 11h Στρατώνας (24)
2019-12-08 16:03 9060 +212 14h Στρατώνας (25)
2019-12-09 03:04 9122 +62 11h Στάβλος (17)
2019-12-09 16:03 9196 +74 13h Στάβλος (18)
2019-12-09 22:04 9216 +20 6h 2 possibilities
2019-12-10 04:03 9241 +25 6h 3 possibilities
2019-12-10 12:03 9270 +29 8h 2 possibilities
2019-12-10 21:03 9306 +36 9h 2 possibilities
2019-12-11 09:03 9349 +43 12h 2 possibilities
2019-12-12 03:04 9547 +198 18h 4 possibilities
2019-12-12 19:03 9635 +88 16h Στάβλος (19)
2019-12-13 14:02 9752 +117 19h Άγνωστο
2019-12-13 15:02 9764 +12 1h 6 possibilities
2019-12-13 17:02 9778 +14 2h 4 possibilities
2019-12-13 19:02 9795 +17 2h 3 possibilities
2019-12-13 22:02 9816 +21 3h 3 possibilities
2019-12-14 01:02 9841 +25 3h 3 possibilities
2019-12-14 05:02 9870 +29 4h 3 possibilities
2019-12-15 00:02 9906 +36 19h Άγνωστο
2019-12-15 06:05 9949 +43 6h 3 possibilities
2019-12-15 13:03 10000 +51 7h 2 possibilities
2020-04-03 01:03 10005 +5 2627h Άγνωστο
2020-04-03 02:02 10011 +6 1h 17 possibilities
2020-04-03 03:02 10014 +3 1h 23 possibilities
2020-04-03 04:04 10019 +5 1h 21 possibilities
2020-04-11 23:03 10083 +64 211h Άγνωστο
2020-04-12 03:03 10160 +77 4h 2 possibilities
2020-04-12 08:03 10252 +92 5h 2 possibilities
2020-04-12 16:03 10316 +64 8h Αγορά (21)
2020-04-12 22:04 10426 +110 6h Άγνωστο

Συνδεθείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρ. ταχυδρομείου όταν αυτό το χωριό κατακτηθεί.


2020-08-12 03:21:14 EEST