Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 64: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: romperto

Player Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:romperto
Φυλή:SabTrs
Πόντοι:1,646,911
Χωριά:160
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,293
Αλλαγές φυλών:11
Κατακτήσεις:187 (+179-8)
Ημέρα εγγραφής :04th March 2020
Καλύτερη κατάταξη:325th March 2020
Περισσότεροι βαθμοί:1,646,91124th September 2020
Περισσότερα χωριά:16023rd September 2020
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:34. (4,588,935 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:17. (2,974,547 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:84. (621,213 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR88 GR84 GR74 GR63 GR51 GR48 GR41 GR40 GR20 GR15 GR14 GR11
Player's past worlds: GR89 GR87 GR86 GR85 GR82 More
Θεάσεις προφίλ:1,834


2024-04-14 05:02:37 EEST

Privacy policy - Cookie options