Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 64: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: SunTzu

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:SunTzu
Φυλή:SabTrs
Πόντοι:2,233,993
Χωριά:239
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,347
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:367 (+333-34)
Ημέρα εγγραφής :18th March 2020
Καλύτερη κατάταξη:206th August 2020
Περισσότεροι βαθμοί:2,233,99330th September 2020
Περισσότερα χωριά:23921st September 2020
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:15. (9,550,826 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (5,935,069 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:29. (2,497,150 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR72 GR70 GRP3
Player's past worlds: GR75 GR73 GR71 GR69 GR66 More
Θεάσεις προφίλ:1,105


2024-04-20 16:55:26 EEST

Privacy policy - Cookie options