Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 64: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Drug Enforcement Adm

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:Drug Enforcement Adm
Created:2020-03-23 22:03:16
Μέλη:26Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:7,196,855
Χωριά:868
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,291
Αλλαγές φυλών:218
Κατακτήσεις:1255 (+1235-20)
Καλύτερη κατάταξη:406th August 2020
Περισσότεροι βαθμοί:7,196,85530th September 2020
Περισσότερα χωριά:86828th September 2020
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (30,898,642 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (11,812,957 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:7. (5,376,744 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:840


2024-04-14 04:12:46 EEST

Privacy policy - Cookie options