Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 65: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: LON-MAFIA

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:LON-MAFIA
Created:2020-05-03 00:03:25
Μέλη:16Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:3,828,215
Χωριά:392
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,766
Αλλαγές φυλών:212
Κατακτήσεις:833 (+661-172)
Καλύτερη κατάταξη:303rd May 2020
Περισσότεροι βαθμοί:4,681,06203rd March 2021
Περισσότερα χωριά:50001st February 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (40,863,958 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (17,720,569 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (7,077,661 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:746


2024-04-20 16:01:03 EEST

Privacy policy - Cookie options