Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 67: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: The Objector

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:The Objector
Φυλή:BAN
Πόντοι:3,545,664
Χωριά:295
Μέσος όρος πόντων χωριών:12,019
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:352 (+340-12)
Ημέρα εγγραφής :02nd September 2020
Καλύτερη κατάταξη:104th September 2020
Περισσότεροι βαθμοί:3,545,66430th April 2021
Περισσότερα χωριά:29526th April 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (46,454,164 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (12,510,794 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (32,154,190 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR87 GR72 GR58 GRP4
Player's past worlds: GR88 GR86 GR85 GR84 GR82 More
Θεάσεις προφίλ:996


2024-04-14 20:44:04 EEST

Privacy policy - Cookie options