Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 67: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Smash

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:Smash
Created:2020-09-24 01:03:22
Μέλη:8Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:542,519
Χωριά:64
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,477
Αλλαγές φυλών:292
Κατακτήσεις:2458 (+2029-429)
Καλύτερη κατάταξη:230th December 2020
Περισσότεροι βαθμοί:14,640,52418th February 2021
Περισσότερα χωριά:1,50417th February 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (22,416,715 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (3,184,701 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (16,960,674 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,445


2024-04-20 15:48:40 EEST

Privacy policy - Cookie options