Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 68: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: RESTART

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:RESTART
Created:2020-11-25 21:03:00
Μέλη:41Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:4,958,206
Χωριά:663
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,478
Αλλαγές φυλών:237
Κατακτήσεις:854 (+764-90)
Καλύτερη κατάταξη:410th February 2021
Περισσότεροι βαθμοί:4,958,20601st April 2021
Περισσότερα χωριά:66301st April 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (24,612,061 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (12,620,470 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (9,826,496 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,123


2024-04-14 05:11:02 EEST

Privacy policy - Cookie options