Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 69: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Κατσε Κατω

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Κατσε Κατω
Created:2021-01-07 13:02:35
Μέλη:5Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:262,183
Χωριά:31
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,458
Αλλαγές φυλών:157
Κατακτήσεις:1342 (+1175-167)
Καλύτερη κατάταξη:228th March 2021
Περισσότεροι βαθμοί:5,794,97808th September 2021
Περισσότερα χωριά:74518th April 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:7. (3,336,562 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (868,758 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:7. (2,104,529 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:573


2024-04-14 20:49:12 EEST

Privacy policy - Cookie options