Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 7: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: GladiGladi

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:GladiGladi
Φυλή:RIM
Πόντοι:50,775,500
Χωριά:4,672
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,868
Αλλαγές φυλών:28
Κατακτήσεις:4803 (+4770-33)
Ημέρα εγγραφής :01st September 2009
Καλύτερη κατάταξη:117th February 2012
Περισσότεροι βαθμοί:50,775,50015th March 2012
Περισσότερα χωριά:4,67215th March 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (602,356,517 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (477,998,127 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:20. (124,358,390 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR51 GR44 GR41 GR38 GR34 GR21 GR20 GR17 GRP2 GRP3
Player's past worlds: GR64 GR62 GR61 GR59 GR58 More
Θεάσεις προφίλ:10,992


2024-04-20 16:32:04 EEST

Privacy policy - Cookie options