Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 70: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: John Wick

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:John Wick
Φυλή:LOVE!
Πόντοι:3,246,344
Χωριά:318
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,209
Αλλαγές φυλών:6
Κατακτήσεις:420 (+391-29)
Ημέρα εγγραφής :28th February 2021
Καλύτερη κατάταξη:126th August 2021
Περισσότεροι βαθμοί:3,246,34413th September 2021
Περισσότερα χωριά:31827th August 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:8. (22,614,590 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (17,429,022 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:18. (3,998,484 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR74 GR68
Player's past worlds: GR79 GR78 GR77 GR76 GR75 More
Θεάσεις προφίλ:982


2024-04-20 17:19:51 EEST

Privacy policy - Cookie options