Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 70: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: LOVE!

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:LOVE!
Created:2021-02-28 19:03:18
Μέλη:45Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:52,044,018
Χωριά:5,172
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,063
Αλλαγές φυλών:355
Κατακτήσεις:4893 (+4440-453)
Καλύτερη κατάταξη:102nd March 2021
Περισσότεροι βαθμοί:52,044,01823rd September 2021
Περισσότερα χωριά:5,17223rd September 2021
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (402,419,068 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (233,693,086 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (114,520,032 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:2,455


2024-04-14 20:05:49 EEST

Privacy policy - Cookie options