Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 71: Units

Μονάδα Πληθυσμός Ταχύτητα Επίθεση Άμυνα Αμυντικό Ιππικό Αμυντικοί τοξότες Μεταφέρει Χρόνος κατασκευής βάσης
Δορατοφόρος 1 18 10 15 45 20 25 1020
Ξιφομάχος 1 22 25 50 25 40 15 1500
Τσεκουρομάχος 1 18 40 10 5 10 10 1320
Ανιχνευτής 2 9 0 2 1 2 0 900
Ελαφρύ Ιππικό 4 10 130 30 40 30 80 1800
Βαρύ Ιππικό 6 11 150 200 80 180 50 3600
Πολιορκητικός κριός 5 30 2 20 50 20 0 4800
Καταπέλτης 8 30 100 100 50 100 0 7200
Ιππότης (Paladin) 10 10 150 250 400 150 100 21600
Αριστοκράτης 100 35 30 100 50 100 0 18000
Militia 0 0.017 0 15 45 25 0 1

2024-04-14 19:58:27 EEST

Privacy policy - Cookie options