Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 74: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Cybetron

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Cybetron
Φυλή:FCW
Πόντοι:6,061,365
Χωριά:508
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,932
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:650 (+628-22)
Ημέρα εγγραφής :23rd October 2021
Καλύτερη κατάταξη:129th January 2022
Περισσότεροι βαθμοί:6,061,36528th April 2022
Περισσότερα χωριά:50827th April 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:8. (15,160,752 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (12,719,096 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:23. (2,286,991 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR78 GR73 GRP6
Player's past worlds: GR88 GR87 GR86 GR85 GR84 More
Θεάσεις προφίλ:795


2024-04-20 17:31:08 EEST

Privacy policy - Cookie options