Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 77: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: alexisge

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:alexisge
Φυλή:NV-FRD
Πόντοι:1,640,052
Χωριά:140
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,715
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:176 (+170-6)
Ημέρα εγγραφής :03rd May 2022
Καλύτερη κατάταξη:406th November 2022
Περισσότεροι βαθμοί:1,640,22301st December 2022
Περισσότερα χωριά:14021st November 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (11,954,973 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:8. (3,620,384 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (8,209,384 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR84 GR72 GR65 GR25 GRP5 GRP6 GRP8
Player's past worlds: GR89 GR88 GR87 GR86 GR85 More
Θεάσεις προφίλ:176


2024-04-20 16:33:58 EEST

Privacy policy - Cookie options