Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 77: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: gioda

Player Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:gioda
Φυλή:NV-FRD
Πόντοι:1,598,564
Χωριά:134
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,930
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:168 (+165-3)
Ημέρα εγγραφής :04th May 2022
Καλύτερη κατάταξη:517th November 2022
Περισσότεροι βαθμοί:1,598,56405th December 2022
Περισσότερα χωριά:13408th November 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:16. (5,245,546 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:17. (2,349,414 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:10. (2,843,958 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR87 GR82 GR80 GR78 GR73 GR72 GR69 GR67 GR65
Player's past worlds: GR86 GR84 GR83 GR81 GR79 More
Θεάσεις προφίλ:159


2024-04-14 19:50:15 EEST

Privacy policy - Cookie options