Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 77: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: dim4000

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:dim4000
Φυλή:NV-FRD
Πόντοι:1,937,571
Χωριά:170
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,397
Αλλαγές φυλών:4
Κατακτήσεις:229 (+221-8)
Ημέρα εγγραφής :04th May 2022
Καλύτερη κατάταξη:110th May 2022
Περισσότεροι βαθμοί:1,937,57105th December 2022
Περισσότερα χωριά:17013th November 2022
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:22. (3,994,726 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:10. (3,484,009 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:119. (153,181 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR87 GR86 GR85 GR84 GR83 GR82 GR81 GR80 GR75 GR64 GR60 GR54 GR52 GR49 GR45 GR41 GR38 GR35 GR28 GR26 GR22 GR20 GR18 GR16 GR10 GR2 GRP2 GRP3 GRP5 GRP6 GRP8
Player's past worlds: GR79 GR78 GR76 GR74 GR73 More
Θεάσεις προφίλ:506


2024-04-14 04:05:53 EEST

Privacy policy - Cookie options