Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 78: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: stilianos

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:stilianos
Φυλή:REC
Πόντοι:1,948,003
Χωριά:178
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,944
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:203 (+198-5)
Ημέρα εγγραφής :23rd June 2022
Καλύτερη κατάταξη:309th February 2023
Περισσότεροι βαθμοί:1,948,25916th February 2023
Περισσότερα χωριά:17827th January 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:12. (9,795,546 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (5,609,984 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:12. (3,984,747 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR87 GR86 GR81 GR76 GR73 GRP8
Player's past worlds: GR87 GR85 GR84 GR83 GR82 More
Θεάσεις προφίλ:155


2024-04-14 20:08:17 EEST

Privacy policy - Cookie options