Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 78: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: mavs41365

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:mavs41365
Φυλή:REC
Πόντοι:3,663,004
Χωριά:320
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,447
Αλλαγές φυλών:10
Κατακτήσεις:429 (+400-29)
Ημέρα εγγραφής :23rd June 2022
Καλύτερη κατάταξη:120th July 2022
Περισσότεροι βαθμοί:3,663,00426th February 2023
Περισσότερα χωριά:32023rd February 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (20,917,276 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (9,617,283 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (7,108,193 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR82 GR71 GR70
Player's past worlds: GR88 GR87 GR84 GR81 GR80 More
Θεάσεις προφίλ:750


2024-04-20 16:19:30 EEST

Privacy policy - Cookie options