Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 78: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Spartans

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:Spartans
Created:2022-06-29 19:03:13
Μέλη:30Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:2,974,297
Χωριά:359
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,285
Αλλαγές φυλών:148
Κατακτήσεις:849 (+629-220)
Καλύτερη κατάταξη:305th January 2023
Περισσότεροι βαθμοί:3,206,85823rd February 2023
Περισσότερα χωριά:38813th February 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (102,122,074 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (9,557,888 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (74,679,831 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:462


2024-04-14 19:55:39 EEST

Privacy policy - Cookie options