Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 79: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: S.G.

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:S.G.
Φυλή:O.m.G
Πόντοι:3,298,491
Χωριά:312
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,572
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:374 (+363-11)
Ημέρα εγγραφής :07th September 2022
Καλύτερη κατάταξη:302nd February 2023
Περισσότεροι βαθμοί:3,298,49903rd April 2023
Περισσότερα χωριά:31201st April 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:12. (16,085,533 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:8. (10,498,891 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:36. (2,564,043 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR84 GR77 GR52 GR50
Player's past worlds: GR88 GR87 GR86 GR85 GR83 More
Θεάσεις προφίλ:248


2024-04-14 21:05:59 EEST

Privacy policy - Cookie options