Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 79: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Ο μαύρος γάτος.

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:Ο μαύρος γάτος.
Created:2022-09-09 22:02:36
Μέλη:22Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:5,067,258
Χωριά:589
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,603
Αλλαγές φυλών:98
Κατακτήσεις:1052 (+960-92)
Καλύτερη κατάταξη:223rd February 2023
Περισσότεροι βαθμοί:7,893,51116th March 2023
Περισσότερα χωριά:88016th March 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (38,590,577 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (27,895,618 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (5,280,622 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:320


2024-04-20 15:54:31 EEST

Privacy policy - Cookie options