Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 8: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: ioannis1000

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:ioannis1000
Φυλή:GET
Πόντοι:28,381,569
Χωριά:2,293
Μέσος όρος πόντων χωριών:12,377
Αλλαγές φυλών:42
Κατακτήσεις:2337 (+2326-11)
Ημέρα εγγραφής :11th April 2010
Καλύτερη κατάταξη:311th November 2011
Περισσότεροι βαθμοί:28,370,03603rd September 2012
Περισσότερα χωριά:2,29203rd September 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (251,333,512 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:11. (74,291,407 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (177,042,105 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR49 GR28 GR17 GR15 GR13 More
Θεάσεις προφίλ:5,090


2024-04-14 04:46:45 EEST

Privacy policy - Cookie options