Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 8: Statistics

Σύνολο παικτών

Ενεργοί παίκτες

Σύνολο φυλών

Ενεργές φυλές

Σϋνολο χωριών

Εγκαταλελειμένα χωριά

Συνολικές κατακτήσεις

Σύνολο αλλαγής φυλών


2024-04-14 21:10:40 EEST

Privacy policy - Cookie options