Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 8: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: 300 Is Back

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:300 Is Back
Created:2011-12-15 17:09:34
Μέλη:1Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:88,401
Χωριά:8
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,050
Αλλαγές φυλών:23
Κατακτήσεις:554 (+122-432)
Καλύτερη κατάταξη:530th August 2012
Περισσότεροι βαθμοί:10,504,17918th December 2011
Περισσότερα χωριά:1,06118th December 2011
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (11,873,651 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (3,938,862 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (7,934,789 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:3,210


2024-04-14 04:41:44 EEST

Privacy policy - Cookie options