Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 82: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Sicarios

tribe Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Sicarios
Created:2023-02-27 21:02:25
Μέλη:30Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:68,918,655
Χωριά:6,529
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,556
Αλλαγές φυλών:354
Κατακτήσεις:8510 (+7480-1030)
Καλύτερη κατάταξη:128th February 2023
Περισσότεροι βαθμοί:68,941,13109th November 2023
Περισσότερα χωριά:6,53209th November 2023
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (755,363,343 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (406,542,193 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (259,012,979 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,587


2024-04-14 19:53:23 EEST

Privacy policy - Cookie options